• T 1
  • T 2
  • T 3
  • T 4
  • T 5
  • T 6

ePrevence.cz efektivní řešení zákonných školení pro Vaši organizaci

E-learningová školení ePrevence.cz řeší komplexně problematiku zákonných školení BOZP a PO a školení řidičů referentů.

Školení BOZP

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance.

Školení PO

Školení požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance moderní e-learningovou formou.

Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentských vozidel pro zaměstnance moderní e-learningovou formou.

E-learningový vzdělávací systém ePrevence

... je profesionální, moderní a efektivní řešení, které umožňuje zaměstnavatelům jednoduchým způsobem, rychle a levně splnit zákonnou povinnost v oblasti školení bezpečnosti práce, požární ochrany a školení řidičů.

ePrevence.cz  zabezpečuje zákonem stanovená školení v oblasti BOZP, PO a školení řidičů:

Naše společnost provádí komplexní firemní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) zahrnující zpracování příslušné dokumentace, kategorizaci prací, identifikaci rizik a zastupování při jednáních ve správních řízeních. Součást komplexního servisu jsou samozřejmě i klasická školení - formou přednášek.

Pro zaměstnance nejrůznějších společností, institucí, organizací, ale i živnostníky, jejichž pracovní zaměření je spojeno s méně významnými riziky, je však vhodnější absolvovat zákonem stanovená školení (BOZP, PO a řidičů referentů) formou e-learningového vzdělávacího systému ePrevence.

E-learningová školení vzdělávacího systému ePrevence jsou plně v souladu s platnými zákony, které ukládají zaměstnavateli povinnost pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Snadné, levné a moderní řešení prevence pro efektivní firmy.