Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

 • ePrevence.cz
  efektivní řešení zákonných školení
  pro Vaši organizaci

E-learningový vzdělávací systém ePrevence

... je profesionální, moderní a efektivní řešení, které umožňuje zaměstnavatelům jednoduchým způsobem, rychle a levně splnit zákonnou povinnost v oblasti školení bezpečnosti práce, požární ochrany a školení řidičů. Navíc je možné absolvovat e-learningový kurz první pomoci.

ePrevence.cz zabezpečuje zákonem stanovená školení v oblasti BOZP, PO a školení řidičů:

Školení řidičů referentů

Školení řidičů je povinné dle § 103 zákoníku práce ve spojení s dalšími právními předpisy. Zaměstnavatelé tak mají povinnost zajistit školení pro své zaměstnance - řidiče-referenty a řidiče služebních vozidel do 3,5 tuny.

Čtěte více

Školení bezpečnosti práce

Podle požadavku zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce.

Čtěte více

Školení požární ochrany

Seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění požární ochrany a postupem v případě požáru. Součástí kurzu je závěrečný test.

Čtěte více

Školení první pomoci

E-learningový kurz první pomoci seznámí s postupy při záchraně lidského života, naučí jak zastavit kritické krvácení a poskytnout laickou resuscitaci.

Čtěte více

O našich e-learningových školeních

Pro zaměstnance nejrůznějších společností, institucí, organizací, ale i živnostníky, jejichž pracovní zaměření je spojeno s méně významnými riziky, je optimální absolvovat zákonem stanovená školení (BOZP, PO a řidičů referentů) formou e-learningového vzdělávacího systému ePrevence.

E-learningová školení vzdělávacího systému ePrevence jsou plně v souladu s platnými zákony, které ukládají zaměstnavateli povinnost pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Snadné, levné a moderní řešení prevence pro efektivní firmy.

Výhody vzdělávacího systému ePrevence.cz pro uživatele

 • Rychlost a pohodlí
 • Intuitivní ovládání
 • 4 v 1
 • Systematické zpracování
 • Čas
 • Variabilita
 • Finance
 • Upozornění
 • Firemní administrace
 • Komplexní firemní evidence
 • Pobočky
 • Okamžitý přístup
 • Trvalý přístup
 • Informace
Čtěte více