Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

Školení první pomoci

První pomoc - proč bychom ji měli umět poskytnout?

Umět poskytnout první pomoc může znamenat záchranu lidského života. Věděli jste například, že až 75 % úrazů a nehod se stává v přítomnosti příbuzných a přátel?

Zásady první pomoci jsou tak jednoduché, že problém není v tom, že lidé poskytnou první pomoc nevhodně, ale že ji neposkytnou vůbec. Strach, nevědomost a z nich plynoucí nečinnost obírají mnohé lidi o šanci na přežití.

První pomoc není o složitých vědomostech a zručnostech, ale o odhodlaní, připravenosti a vůli. Několik jednoduchých úkonů je základem pro další pomoc lékařů záchranné služby a nemocnice. Naučte se, jak poskytovat první pomoc dříve, než se v takové situaci sami ocitnete!

E-learningový kurz první pomoci

Kurz první pomoci online je optimálním doplňkem prezenčních školení. Nejen, že si připomenete všechny potřebné znalosti, ale často si je rozšíříte o nové. K našemu online kurzu první pomoci se můžete kdykoliv vrátit a dle potřeby si zopakovat co potřebujete. Současně je ale nutné zdůraznit, že e-learningový kurz plně nehradí nenahradí prezenční školení první pomoci, jelikož například resuscitace, zástava krvácení a další klíčové postupy vyžadují praktický nácvik.

E-learningové školení první pomoci vás seznámí s postupy při záchraně lidského života, naučí vás zastavit kritické krvácení a poskytnout laickou resuscitaci. V jednotlivých sekcích se například naučíte postupy při bezvědomí, ošetření úrazů, zlomenin, úrazu elektrickým proudem, otravách a dalších závažných stavech.

Na konci online školení první pomoci je pro vás připravený krátký test pro ověření pochopení zásad a postupů první pomoci.

Na úspěšné složení testu máte libovolný počet pokusů. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností si můžete znovu prostudovat libovolné části kurzu. Po úspěšném složení testu vám bude vystaven elektronický certifikát, potvrzující, že máte teoretické vědomosti o poskytnutí první pomoci.