Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

Nabídka kurzů

Školení BOZP

Podle požadavku zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Dále zaměstnavatel musí zajistit i opakovaná školení, doporučovaná četnost těchto školení je jednou za dva roky.

Typy školení BOZP:

  • bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance
  • bezpečnost práce pro zaměstnance

>> více informací


Školení PO

Seznámení zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění požární ochrany a postupem v případě požáru. Součástí kurzu je závěrečný test. Vyhláškou stanovená četnost těchto školení je jednou za dva roky u zaměstnanců a jednou za tři roky u vedoucích zaměstnanců.

Typy školení PO:

  • požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
  • požární ochrana pro zaměstnance

>> více informací


Školení řidičů referentských vozidel

Školení řidičů je povinné dle § 103 zákoníku práce ve spojení s dalšími právními předpisy. Zaměstnavatelé tak mají povinnost zajistit školení pro své zaměstnance - řidiče-referenty a řidiče služebních vozidel do 3,5 tuny. E-learningový kurz Školení řidičů obsahuje jak teoretický výklad problematiky, tak testové otázky k ověření znalostí a kompletně nahrazuje prezenční výuku. Po prostudování kurzu skládá zaměstnanec záverečný test. 2

>> více informací


Kurz první pomoci

E-learningový kurz první pomoci seznámí s postupy při záchraně lidského života, naučí jak zastavit kritické krvácení a poskytnout laickou resuscitaci. V jednotlivých sekcích například naučí postupy při bezvědomí, ošetření úrazů, zlomenin, úrazu elektrickým proudem, otravách a dalších závažných stavech.

Na konci online školení první pomoci je připravený krátký test pro ověření pochopení zásad a postupů první pomoci.

>> více informací