Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

Školení BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) představuje zákonnou a sociální povinnost pro každý druh pracovní činnosti. Je prostředkem k tomu, aby se lidé při práci nezranili a nepoškodili si zdraví. Zákoník práce, Živnostenský zákon a další předpisy ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Podle pracovního zařazení jsou školení bezpečnosti práce určeny pro:

  • zaměstnance
  • vedoucí pracovníky

On-line školení BOZP a PO, které plně nahrazuje prezenční školení, seznamuje zaměstnance s právy a povinnostmi dle příslušné legislativy, zásadami bezpečné práce (pracovní prostředky, elektrické spotřebiče, manipulace s břemeny, ergonomie atp.), pracovními riziky, ale také postupy při mimořádných událostech (pracovní úraz, požár apod.) a souvisejícími tématy.

Školení BOZP (online) je vhodné zejména pro zaměstnance v administrativních a většině ostatních méně rizikových oborech. Jedná se například o firmy poskytující služby, nebo obchodní, marketingové a administrativních oddělení, včetně managementu společností.

Jeden z modulů je speciálně zaměřen na problematiku BOZP ve školách.

Součástí e-learnigového školení zaměstnanců BOZP jsou:

  • informování o důležitých legislativních změnách
  • aktualizace BOZP školení v případě legislativních změn
  • nepřetržitý přístup do kurzů BOZP
  • odborné poradenské služby

Absolvování kurzu BOZP není časově limitováno. Problematika školení o bezpečnosti práce je rozdělena na jednotlivá témata. Mezi tématy, resp. jednotlivými snímky je možné se libovolně přesouvat. Výukové texty školení BOZP a PO jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální legislativou. Přehledně a srozumitelně zpracované texty jsou doplněny o odkazy na úplné znění zákonů.

Na závěr kurzu absolvují uživatelé krátký test, po jehož úspěšném složení získá zaměstnanec certifikát o absolvování kurzu dle platné legislativy. On-line kurzy jsou vhodné pro periodické i vstupní školení BOZP.