Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

O nás

Společnými provozovateli specializovaného vzdělávacího systému ePrevence.cz jsou: nezisková organizace AKADEMIS, z.s. a PRO CLIENT, s.r.o.

AKADEMIS, z.s. byla založena v roce v roce 2014. Zaměřuje se především nové, moderní metody výuky a pořádání kurzů první pomoci. Předsedou je PaedDr. Roman Fabiánek, který se podílel na tvorbě e-learningového systému učení pro žáky s poruchou učení. Garantem kurzů první pomoci je Mgr. Josef Flek, který se dané problematice aktivně věnuje již od studia na střední zdravotní škole. I při studiu na pedagogické fakultě Masarykově univerzitě zaměřil svou bakalářskou práci na téma první pomoci. V posledních letech pracuje ve zdravotnictví a souběžně se věnuje školení první pomoci.

Společnost PRO CLIENT, s.r.o., byla založena v roce 1994. Prvotní specializací společnosti byla především oblast IT technologií. Pro své klienty vytvořila více než 130 webových prezentací a aplikací. Vedoucím této sekce je Ing. Jakub Fuksík, který je předním specialistou na problematiky SEO v ČR.

Později se činnost společnosti rozšířila i o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Ing. Pavel Matějů, který je hlavním specialistou, se tomuto oboru profesionálně věnuje od roku 1991. Klienty je také možné počítat ve stovkách.

Logickým vyústěním obou specializací bylo vytvoření aplikace ePrevence.cz, která přináší profesionální, moderní a efektivní řešení, umožňující zaměstnavatelům jednoduchým způsobem, rychle a levně splnit zákonnou povinnost v oblasti školení bezpečnosti práce, požární ochrany a školení řidičů. Současně lze absolvovat i kurz první pomoci, a to jak v e-learningové podobě, tak prezenční formou.

Vzdělávací systém ePrevence.cz je díky modulárnímu řešení průběžně rozšiřován o nové funkce, které vycházejí vstříc požadavkům jeho uživatelů z řad firem, školských zařízení a dalších organizací.