Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

Školení PO

Zákon o požární ochraně, zákoník práce a další předpisy ukládají právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zajistit dodržování předpisů o požární ochraně (PO).

Absolventi školení PO se seznámí s právními a ostatními předpisy k zajištění požární ochrany a postupem v případě požáru.

Podle pracovního zařazení jsou kurzy rozděleni na:

  • školení požární ochrany pro zaměstnance
  • školení požární ochrany pro vedoucí pracovníky

Součástí e-learnigového školení požární ochrany jsou:

  • pravidelná aktualizace školení požární ochrany
  • informování o důležitých legislativních změnách
  • nepřetržitý přístup do kurzů
  • odborné poradenské služby

Absolvování školení požární ochrany není časově limitováno. Problematika kurzu PO je rozdělena na jednotlivá témata. Mezi tématy, resp. jednotlivými snímky je možné se libovolně přesouvat. Výukové texty jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální legislativou. Přehledně a srozumitelně zpracované texty školení PO jsou doplněny o odkazy na úplné znění zákonů.

Na závěr kurzu absolvují uživatelé krátký test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou získání certifikátu. Na úspěšné složení testu má uživatel libovolný počet pokusů.

Perioda opakování školení požární ochrany je stanovená vyhláškou jednou za dva roky pro zaměstnance a jednou za tři roky pro vedoucí pracovníky.