Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

Postup při zvládání dopravní nehody

Zajištění místa nehody

 • zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj
 • umístit trojúhelník před místem nehody
 • vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

Život zachraňující úkony

 • zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo
 • zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
 • šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti
 • rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné služby

 • volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody
 • co nejpřesněji určit místo nehody
 • uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu
 • sdělit své jméno a číslo telefonu
 • (požádat operátora o radu, jak postupovat do příjezdu zdravotnické pomoci)

Vyšetření

 • pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
 • poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení
 • pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování

 • jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,
 • nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),
 • vyproštění provádět co nejšetrněji,
 • pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Bezvědomí

 • riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,
 • z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého,
 • v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)

 • zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok

 • nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku

 • protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění,
 • zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty
 • nepodávat žádné léky, nedávat pít

Nevhodné úkony při první pomoci

 • nesvlékat šaty z poraněného
 • nevracet vyhřezlé orgány do dutiny břišní
 • nerovnat zlomené končetiny a nezatlačovat kostní úlomky do rány u otevřených zlomenin
 • neodstraňovat cizí vyčnívající těleso z rány
 • neprovádět násilnou změnu polohy poraněného
 • nepolévat přímo rány dezinfekčním roztokem
 • nepodávat tekutiny a léky ústy
 • neponechávat raněného bez dohledu
 • neodstraňovat ochranné přilby u cyklistů a motocyklistů, pokud není nutná resuscitace