Přihlášení uživatelů do e-learningového systému ePrevece

Školení řidičů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo do 3,5 t. V praxi se jedná například o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého. Jedná se o zaměstnance, pro něž řízení vozidla není hlavní pracovní činností, ale pouze doplňkovou, s hlavní činností související.

Součástí online školení řidičů mimo jiné jsou:

  • připomenutí si často opakovaných chyb, které vedou k nehodám
  • seznámení se s riziky během jízdy
  • průběžná aktualizace e-learningového školení řidičů
  • informování o důležitých legislativních změnách
  • nepřetržitý přístup do kurzů
  • odborné poradenské služby

Absolvování školení řidičů referentů online není časově limitováno. Problematika kurzu je rozdělena na jednotlivá témata. Mezi tématy, resp. jednotlivými snímky je možné se libovolně přesouvat. Výukové texty povinného školení řidičů jsou průběžně aktualizovány v souladu s aktuální legislativou. Přehledně a srozumitelně zpracované texty jsou doplněny o odkazy na úplné znění zákonů.

Na závěr školení řidičů referentských vozidel absolvují uživatelé krátký test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou získání certifikátu. Na úspěšné složení testu má uživatel libovolný počet pokusů. V případě jakýchkoliv problémů je samozřejmě možné se vrátit ke kterékoliv části školení řidičů online.

Doporučená perioda opakování školení řidičů referentů je 1 rok.